Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘veiutbygging’

Veien fremover

Jeg er som de fleste kanskje har fått med seg glødende opptatt av transport. Kollektivtilbudet er for dårlig, veistandarden lav og alt er dyrt.


Jeg har skrevet litt om kollektivtransport tidligere. I dag skal det handle om veier og privatbilisme. Så hva er egentlig galt med veiene våre? Etter min mening svært lite. De kan være i overkant svingete, men det er ikke på grunn av veiene det blir kø.

Køen kommer av at vi ikke utnytter veiene på en god måte. Alle bilprodusentene tenker likt. De produserer ikke den type biler vi trenger.

Det er altså ikke veiene det er noe galt med. Det er bilene. De er altfor brede. Hvorfor kan ikke en vanlig personbil med plass til fem, ha setene plassert i en rekke. Bilen får en bredde på en meter.

Det ville spare samfunnet for milliarder av krone i veiutbygging. Ved å presse produsenten til å lage smalere biler vil en vanlig tofeltsvei få seks felter. Eneste kostnaden er litt maling til å merke om veien.

Hvor mange veier med seks felter har vi i Norge i dag? Det er ikke så mange. Veier med mer enn to felt vi kunne utvides etter samme matematiske formel som tofeltsveien. Altså vil en firefelts vei bli til en åttefeltsvei. Behovet for veiutbygging vil nærmest ikke være eksisterende i flere hundre år. Befolkningsveksten er begrenset.

La oss se litt på bilene igjen. Vil ikke en smalere, mer aerodynamisk bil bruke mindre drivstoff? Jeg tror det.

Det er viktig å tenke trafikksikkerhet opp i dette. Vi får et bedre førermiljø hvor den som kjører kan ha fullt fokus på det som er han eller hennes oppgave. Nemlig å manøvrere bilen på en tryggest mulig måte. Ingen sure ektefeller i forsetet, ei heller ingen kranglete barn i baksetet. Hvem skal de krangle med? De sitter der alene.

Jeg ser for meg at man kan montere på en fjær i fronten. Ved en kollisjon vil denne ta støyten. Du vet slike fjærer som er inne i kulepenner. En forstørret utgave av denne. Noen billigere og bedre sikring av bil kan ikke jeg tenke meg.

Kort sagt trenger vi altså ikke bredere veier, men smalere biler. Da blir alle vinnere. Samfunnet sparer penger på veiutbygging, med fjær foran blir konsekvensen av ulykker mindre. Milliarder av skattekroner frigitt til andre formål. Mindre forurensning vil hjelpe oss å ta vare på planeten vår.

Hakkespett

bildelisens